Συμμετοχή σε συνέδρια

  • by

Η ομάδα μας βρίσκεται σε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή με παρουσιάσεις σε παγκόσμια συνέδρια όπως το European Health Psychological Society (EHPS), το Αssociation for Contextual and Behavioral Science (ACBS), το International Conference on Behavioral Medicine (ICBM) και Society of Behavioral Medicine (SBM).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *